Ab WisdomHouse Oy

Företaget finns i Borgå. Verksam i WisdomHouse är förutom Tommy Hellsten också Annika Vilkki, som sköter om administration och marknadsföring. 

Tommy bedriver terapimottagning både i Borgå och Helsingfors. Utöver terapi erbjuder vi konsultationer, föreläsningar, utbildning och coaching.

Vi står i nära samarbete med Ihminen tavattavissa-utbildningsprogrammet, inom vilket Tommy föreläser regelbundet. Ihminen tavattavissa grundades år 2007 av Tommy. Programmets hemsida www.ihminentavattavissa.fi ger en mer ingående bild av verksamheten.

IMG_4992.jpg

Tommy har lett retreater bl.a. i Schweiz och Grekland. Nyligen har också en tradition av vinterretreat vid Bomba i Nurmes inletts. Därutöver ordnar vi en gång i månaden en intim Dialogkväll i Helsingfors. Då möts vi för att tillsammans begrunda livets djupgående frågor.

 

Som grund för alla våra produkter ligger böckerna som Tommy Hellsten författat. De är sammanlagt närmare trettio och har publicerats i femton länder. All vår verksamhet har sina rötter i dessa verk.

 

Vi strävar efter att vara vakna och lyhörda för vad vår värld behöver. Vi söker ständigt efter nya metoder för att befrämja mänskligt välmående. Vår centrala målsättning är att skapa medvetenhet och därmed befria människor till att leva ett sannare liv.

Företagets motto är: 

 

MEDVETENHET SKAPAR FRIHET