TOMMY HELLSTEN

Förundrad på heltid

Förundrad på heltid

Är jag terapeut, mentor, företagare, föreläsare, utbildare eller författare? Jag rör mig flytande mellan alla dessa roller, men ber någon mig att definiera mig själv som en av dem så går det inte. Därför har jag börjat säga att jag är “förundrad på heltid”.

    Under min karriär och mitt liv har jag upplevt många saker som jag inte har förstått -fenomen som har väckt min nyfikenhet och förundran. Mitt sätt att bearbeta de aspekter av tillvaron jag inte förstår har varit att omedelbart skriva böcker om dem. När jag har skrivit en bok om ett tema förstår jag något av det men långt ifrån allt. Därför fortsätter sedan processen med att jag föreläser om ämnet. Efter att ha föreläst i ett eller två år om något brukar jag uppleva en känsla av en begynnande förståelse. 

    Vid det skedet står jag oftast redan inför nästa fenomen som väcker förundran, och så börjar det hela om från början. I och med att jag har skrivit 27 böcker och rest runt om i världen för att föreläsa om dem, har det tydligen förekommit en hel del sådant som jag inte har förstått. Yrkesbenämningen “förundrad på heltid” passar mig därmed mycket väl, fastän det naturligtvis är med glimten i ögat som jag använder den.

Vi har inga produkter att visa just nu.

Vi har inga produkter att visa just nu.

Vi har inga produkter att visa just nu.