TEOLOG

Jag är teologie magister, utexaminerad vid den teologiska fakulteten vid Helsingfors Universitet. Jag är inte präst, men min examen berättigar till prästvigning. Under en tid funderade jag faktiskt på att bli präst, men sedan förde terapiarbetet och mina egna processer mig så intensivt med sig att jag vid ett tidigt skede insåg att arbete inom kyrkan inte är för mig.

    Det står ändå klart för mig att mina studier i teologi har varit den hörnsten som jag i mångt och mycket har byggt mitt tänkande och min karriär på. Inom mitt mottagningsarbete har jag ständigt begrundat den andliga verkligheten och dess relation till vad det är att vara människa. Min stora utmaning, och kanske t.o.m. den röda tråden i mitt liv, har utformats till att lägga ord på de andliga paradoxerna på andra sätt än med ett upprepande av utslitna religiösa begrepp och ord. Min egenskap av teolog syns kanske speciellt i denna strävan.

fullsizeoutput_20b7_edited.jpg