Författaren reflekterar över vad det är att vara människa genom att belysa några viktiga områden som påverkar våra liv. Det gäller frågor om svaghet, styrka, ansvar, skam, skuld och död. Han skriver även om existentiella frågor och berör de värderingar som styr våra liv och vår kultur. Boken vänder sig till alla, inte minst till dem som arbetar inom vården och kyrkan.

       I Med människan delar Tommy Hellsten med sig av sina erfarenheter av vad som händer i mötet med andra människor och hur man bättre lär känna sig själv. God självkännedom är egentligen en förutsättning för att kunna arbeta medmänniskor, men också för att kunna vara en verklig medmänniska.

Med människan

10,00 €Pris