Man brukar säga att en familj som lider av alkoholism - eller en motsvarande företeelse - lever i ett hus med en flodhäst i vardagsrummet. Och inte nog med det, flodhästens existens måste dessutom förnekas. Trots att den i högsta grad är närvarande och tvingar familjemedlemmarna att anpassa sig till den.

 

Flodhästen i vardagsrummet belyser vad som händer med barn som växer upp i skuggan av alkoholism, arbetsnarkomani, trångsynt religiositet, incest, våld eller andra former av utsatthet. Vad gör barnet med dessa upplevelser som ingen vill tala om? Hur blir man som vuxen om man som barn ständigt tvingats till anpassning?

 

Författaren beskriver hur de anhöriga till t.ex. en alkoholist ofta insjuknar i ett medberoende. Han definierar det som "en sjukdom eller ett sjukdomsliknande tillstånd, som uppkommer då en människa lever nära en mycket stark företeelse och inte förmår bearbeta denna företeelse så att hon kan integrera den i sin personlighet, utan anpassar sig till den."

 

Tommy Hellsten är terapeut, teolog och en uppskattad föreläsare både i Sverige och i Finland, där han är bosatt. Andra böcker av Tommy Hellsten är Flodhästen på arbetsplatsen, Barn av livet, Föräldraskap, Med människan, Ju mindre du gör desto mer får du gjort, Är det försent att förändras? och Förändring.

FLODHÄSTEN I VARDAGSRUMMET (pocket)

10,00 €Pris