FÖRELÄSARE

Länge fasade jag för att uppträda för andra människor. Att föreläsa hörde definitivt inte till mina favoritsysslor. Allt efter att åren har gått har jag emellertid börjat njuta av det, och nu skrämmer det mig inte längre - det är faktiskt något jag väldigt gärna gör nuförtiden! 

    Jag har rest omkring i de nordiska länderna och föreläst under tiotals år. Jag har bemött tusentals människor vid konferenser, seminarier, mässor, gudstjänster och på arbetsplatser. I samma takt som rädslan har vikt undan har det uppstått en förmåga att vara närvarande här och nu. Detta har följts av en erfarenhet av att det inte så mycket är jag som föreläser som att “det föreläses i mig.”

    Oftast stiger föreläsningstemat från någon av mina böcker, men jag diskuterar gärna med uppdragsgivaren så att vi hittar ett passligt ämne. Mina föreläsningar kan beställas:

tanja.alatalo@wisdomhouse.fi

och via Ihminen Tavattavissa-utbildningsprogrammets programansvariga:

info@ihminentavattavissa.fi

eller per telefon:

+358 45 3123635

Jag har också en Facebook-sida och kan nås via den (www.facebook.com/tommyhellstenen)

IMG_5451_edited_edited.jpg