“För att kunna möta en annan människa måste jag först kunna möta mig själv.”

- Tommy Hellsten

IHMINEN TAVATTAVISSA

Under min karriär och genom skrivandet av mina böcker har det utmejslats ett slags värdegrund och operativ filosofi som jag bygger allt mitt arbete på. Jag funderade länge på hur denna filosofi skulle kunna utformas till något som skulle vara möjligt att föra vidare. Detta ledde till att utbildningsprogrammet Ihminen Tavattavissa bildades.

    Människans djupaste behov är att bli sedd och bemött. För att jag ska kunna bemöta en annan människa måste jag först möta mig själv och medvetengöra min egen skuggsida. Gör jag inte detta kan jag inte heller möta en annan människa på djupet utan ser den förvrängd genom min egen skugga. I ett sådant bemötande blir den andra inte sedd som sig själv utan finner sig indragen i mitt omedvetna drama.

    Nyckeln är alltså medvetenhet. Hur kan man medvetengöra sin skugga och befrias till att leva sitt liv som sin egen person - i frihet och i kreativitet. I detta syfte skapades den fyraåriga utbildningen vid namnet Ihminen Tavattavissa. Den första gruppen startade år 2007 och i skrivande stund har cirka tvåhundra personer från hela landet deltagit i skolningen. 

    Jag är själv med i alla grupper för att bidra med min kunskap och erfarenhet, men är inte längre huvudutbildare.

DSC_4374-2_Tommy_1920pix.jpg